Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

WWW.FEESTREUS.NL
Correspondentie adres:
van Eesterenplein 85
3315KT DORDRECHT 
Nederland

Telefoon 078-6169425 we hebben een drukke winkel hierdoor kan het voorkomen dat we telefoon niet kunnen opnemen. Bel opnieuw of stuur een mail.


Inschrijvingsnummer KvK: 23092558
BTW-nummer:  8101.28.573.B.01

Emailadres: info@feestreus.nl

Artikel 1: Bestellen bij www.feestreus.nl
1.1 In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt onder "koper" of "u" verstaan de persoon, aan wie een aanbieding met verwijzing naar deze voorwaarden blijkens de adressering is gericht en/of met wie met verwijzing naar deze voorwaarden, een overeenkomst is aangegaan, en onder "verkoper", www.feestreus.nl

Artikel 2: Voorradigheid en beschikbaarheid
2.1 Op onze website vindt u slechts een greep uit ons assortiment. Mocht u op zoek zijn een specifiek artikel wat u niet terug kunt vinden op onze website, dan kunt u contact met ons opnemen met de vraag of wij eventueel het door u gewenste artikel kunnen leveren.

2.2 Alle Artikelen worden na volledige betaling en indien voorradig binnen 4 werkdagen naar uw verzonden. Indien de levering door omstandigheden niet op tijd kan worden verstuurd wordt uw hiervan binnen 24 uur per e-mail op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Bestellingen herroepen
3.1 U kunt uw bestelling binnen 7 werkdagen na ontvangst zonder reden van opgaaf herroepen dan wel retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Uw bestelling wordt dan direct geannuleerd en binnen 14 dagen zal het  betaalde bedrag (excl. verzendkosten) worden terugbetaald. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Is uw bestelling inmiddels verzonden, dan kunt u uw bestelling terugsturen. De verzendkosten zijn in dit geval voor rekening van koper.

Artikel 4: Rembourszendingen
4.1 Indien u uw bestelling onder rembours wenst te ontvangen, dan vragen wij u uw telefoonnummer te vermelden. Wij zullen de bestelling dan telefonisch met u verifiëren. Voor rembourszendingen geldt dat de gemaakte kosten voor verzending altijd zullen worden verhaald op de ontvanger wanneer het pakket retourgezonden wordt omdat de bestelling geannuleerd of geweigerd is of omdat het pakket niet op tijd is opgehaald op het postkantoor. Dit bedrag is gelijk aan de rechtstreekse kosten die ons door TNT-post in rekening worden gebracht.


Artikel 5: Goederen terugsturen
5.1 Alle goederen die ons magazijn verlaten worden zorgvuldig gecontroleerd. Mocht u desondanks niet tevreden zijn dan kunnen wij de door u ontvangen goederen omruilen of vervangen voor een ander artikel. Op alle goederen wordt garantie gegeven, die van het betreffende artikel verwacht mag worden. Indien u toch niet tevreden bent met de ontvangen goederen, bestaat de mogelijkheid om het artikel te ruilen. Indien een artikel bij aankomst beschadigd is of niet aan uw wensen voldoet, dan kunt u het betreffende artikel in de originele verpakking, met een begeleidend briefje én aankoopbon / factuur binnen 8 werkdagen voldoende gefrankeerd retourneren aan Feestreus, Van Eesterenplein 85, 3315KT Dordrecht, Nederland

5.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient koper de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking per e-mail te melden. De koper is verplicht de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren.

5.3 Na het ontvangen van het artikel krijgt u van ons hierover een bevestiging en zal uw retourzending in overleg met u omgeruild worden of zal het aankoopbedrag aan u worden terugbetaald binnen een termijn van 14 dagen.

Let op! Het retourneren van de goederen dient altijd gefrankeerd te gebeuren.

Let op! Kleding dienen binnen 7 werkdagen geruild te worden. Als deze bij ons retour komen, worden deze onmiddellijk gecontroleerd op het feit of ze gedragen zijn. Mochten wij dat constateren, dan wordt het bedrag alsnog in rekening gebracht. Hierover is geen discussie mogelijk. Verzendkosten zijn altijd voor rekening van de koper.

5.4. Het retourneren van goederen en/of product reclamaties dienen direct te verlopen via het volgende adres: Feestreus, Van Eesterenplein 85, 3315KT  Dordrecht.

Artikel 6: Klachten
6.1 Wij doen ons uiterste best om u zo compleet mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch nog vragen of klachten hebben dan verzoeken wij u om ons per e-mail hierover te berichten. Wij beantwoorden uw e-mail altijd binnen 24 uur m.u.v. zon- en feestdagen. Het e-mailadres van onze klantenservice is: info@feestreus.nl.  Krijgt u binnen 2 werkdagen nog geen antwoord, stuurt u het bericht dan a.u.b. nogmaals in verband met mogelijke spam-filters.

6.2 Komen we er samen niet uit, dan kunt u – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt u (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan u terugbetaald.

6.3 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter standplaats zal hierbij altijd Dordrecht zijn.

Artikel 7: Leveringsovereenkomst
7.1 Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen feestreus en koper, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

7.2 In het geval van betaling via overschrijving, worden goederen na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden. De bezorging wordt verzorgd door TPG Post Pakketservice. Goederen worden uitsluitend afgeleverd binnen Nederland en België. Mits op voorraad, worden goederen die u op werkdagen voor 14.00 uur bestelt, binnen 4 werkdagen geleverd. Voor België geldt een leveringstermijn van 6 werkdagen. Wij blijven echter afhankelijk van TNT-Post Pakketservice en zijn niet verantwoordelijk voor bestellingen die te laat afgeleverd worden. De bestelling wordt door TNT-Post Pakketservice overdag bij u aangeboden. Bent u niet thuis dan krijgt u een briefje in de bus bij welk postkantoor u het pakketje gedurende 3 weken nog afhalen op het dichtstbijzijnde postkantoor. Pakketten onder rembours worden niet op zaterdag aangeboden. U kunt uw pakket ook op een ander adres laten bezorgen waarvan u zeker weet dat daar wel iemand aanwezig zal zijn, om het pakket in ontvangst te nemen.

7.3 Een overeenkomst met u komt tot stand wanneer u, nadat u via deze website één of meerdere goederen hebt besteld en langs elektronische weg de orderbevestiging van uw bestelling hebt ontvangen. De orderbevestiging wordt geacht te zijn ontvangen wanneer deze voor u toegankelijk is. U dient zelf zorg te dragen voor het verstrekken van het juiste e-mailadres.

7.4 www.feestreus.nl zal trachten bestellingen met bekwame spoed, doch tenminste binnen 30 werkdagen uitvoeren. Wanneer dit niet mogelijk blijkt in verband met te weinig of geen voorraad van bepaalde goederen of er is een andere reden van vertraging, dan ontvangt koper binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft koper recht op het kosteloos annuleren van de bestelling.

Artikel 8: Aanbiedingen
8.1 Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van bestelde modellen. Alle afbeeldingen van te bestellen producten vormen alleen een aanduiding. Doch zijn we niet aansprakelijk voor afwijkingen van welke aard ook. Het beste kunt altijd eerst een proefmodel bestellen en pas wanneer dit naar wens is een groter aantal bestellen.

8.2 Aanbiedingen gelden zo lang de voorraad strekt echter www.feestreus.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten op haar Website.

Artikel 9: Betalingsmethoden
9.1 www.feestreus.nl en www.feestreus.be accepteren de volgende betalingsmethoden in Nederland:

  • iDEAL (voor internetbankierders van de grotere Nederlandse banken)
  • PayPal
  • Betalingen vooraf op rekening
  • Onder rembours

9.2 Indien een of meerdere goederen niet op voorraad zijn en deze besteld moeten worden zullen wij u daarover berichten via e-mail.

9.3 Alle aangegeven prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW.

9.4 Bij bestellingen tot € 50,00 bedraagt de order bijdrage € 6,75 en bij bestellingen boven de € 50,00 wordt uw zending franco afgeleverd. De orderbijdrage naar België bedragen € 7,95 per levering en bij bestellingen boven de 50,00 is deze franco.

Artikel 10: Verantwoordelijkheid
10.1 www.feestreus.nl is verantwoordelijk voor de op deze website getoonde producten, de productinformatie, de levering en/of de prijzen. Aansprakelijkheid van www.feestreus.nl voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. De totale aansprakelijkheid van www.feestreus.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot het bedrag dat u voor het product, waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, hebt betaald. Voor het overige rust op www.feestreus.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van www.feestreus.nl dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Artikel 11: Toepasselijk recht
11.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen www.feestreus.nl en u is Nederlands recht van toepassing

ja ja hij is er weer

hondenspeelgoed belastingbrief

Hondenspeelgoed - belastingbrief. Hondenspeelgoed van het jaar. Uw hond weet er wel raad mee! Dit hondenspeelgoed zorgt voor urenlang speelplezier voor uw trouwe viervoeter!

Icoon ster: Aanbieding

pr stuk
€ 12,50

€9,99

 

Winkelmandje

Geen artikelen

Zoeken

 
 

Betaalmethodes

Logo iDeal Logo PayPal
 

Socialmedia